• image06

  verlässlicher

  Partner

 • image01

  hochwertige

  Produkte

 • image02

  erstklassiger

  Service

 • image03

  innovative

  Lösungen

 • image04

  Engineering

  Disziplin

 • image05

  fachliche

  Qualifikation

 • image07

  kreatives

  Team

Bolorsoft Gmbh

“Wir glauben an gemeinsamen Erfolg durch Lieferung höher Qualität und Zuverlässigkeit unseren Kunden.”
Unsere Vision

Монгол бичиг цахим орчинд саадгүй хэрэглэгдэх гол үндэс нь Юникод стандартад орсон байх явдал бөгөөд бид одоог хүртэл нэгдсэн стандарт байнгын хэрэглээнд орох хангалттай төвшинд хүрэхгүй байгааг, энэ асуудал монгол бичгийн ирээдүйд ямар чухал ач холбогдолтой болохыг, цаг алдах тусам монгол бичгийн цахим хөгжлийн тушаа болохыг байнга цохон тэмдэглэж, чадах чинээгээрээ цаг хугацаа, сэтгэл зүрх, хөдөлмөрөө зориулж ирсэн билээ.

Einige von Unsere Kunden und Partner