Болорсофт ХХК - Бүтээгдэхүүнүүд

Bolor Edi - Электрон толь бичиг


Мини төхөөрөмж худалдаанд гаргахаар ажиллаж байна.


Энэхүү системээ онлайн толь дээрээ тулгуурлан олон хэлний сонголттой  электрон мини төхөөрөмж хэлбэрээр гаргахаар ажиллаж, програмчлалын ажил дуусган үйлдвэрлэлтийн шатандаа орсон.

Энэхүү төслийн хувьд техник хангамж болон програм хангамжийн прототайп дизайныг бүрэн хийж дуусгаад санхүүгийн хүндрэлээс шалтгаалан олшруулан үйлдвэрлэж чадсангүй.


БуцахБуцах